Loruloimi ky:n tietosuojaseloste (GDPR)

Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaista 25.5.2018 alkaen. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen ja kertoo Loruloimi Ky:n tietosuojakäytännön.

1. Rekisterinpitäjä

Loruloimi Ky
Ilvesjoentie 913, 61760 Ilvesjoki (Kurikka)

Y-tunnus: 1739477-1

Yhteyshenkilö

Marianne Hongisto
Ilvesjoentie 913, 61760 Ilvesjoki

p. 0500 786642
sähköposti: loruloimi (ät) loruloimi.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat asiakkaat ja yhteydenotto- tai tarjouspyynnön jättäneet.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Loruloimi Ky kerää ja säilyttää asiakkaidensa henkilötietoja rekisterissään asiakassuhteen hoitamista, tuotteista ja palveluista kertomista sekä asiakkaiden tilaamien tuotteiden toimittamista varten. Asiakkailla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä henkilöitä, jotka ovat tilanneet tuotteita tai palveluita että niitä, jotka ovat jättäneet yhteydenotto- tai tarjouspyynnön.

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä verkkokaupan asiakkaaksi.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Muut tiedot

 • Tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista
 • Lähetettyjen tilausten seurantatiedot
 • Asiakkaan antama lupa markkinointiviestintään

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä olevien oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle
yllämainittuun (kohta 1.) osoitteeseen. Rekisteröidyn pitää pyyntöä tehdessään
luotettavasti osoittaa olevansa kyseessä oleva henkilö.

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkistaa rekisteriimme tallennetut henkilötietonsa
 • pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos kokee, että niitä on käsitelty lainvastaisesti
 • kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiviestintään
 • pyytää tietojensa poistamista. Ilmoitamme rekisteröidylle, mikäli tietoja ei voida perustelluista syistä poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyjä tietoja. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan.
 • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html), jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään tilauksen tai yhteydenottopyynnön yhteydessä joko verkkokaupan, sähköpostin, yhteydenottolomakkeen tai puhelinsoiton kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterissämme olevia tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin, eikä muihinkaan tarkoituksiin, jotka eivät liity yrityksemme toimintaan.

Olemme pyrkineet varmistamaan, että kaikki palveluntarjoajamme ja yhteistyötahomme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Jos havaitsemme puutteita heidän käytännöissään, selvitämme ja korjaamme asian heidän kanssaan. Käytämme yrityksen ulkopuolisia palvelutarjoajia mm.:

 • tilitoimisto/kirjanpitäjä
 • verkkokauppapohja
 • laskutusohjelmisto
 • posti
 • matkahuolto
 • varmuuskopiointipalvelu

8. Rekisteritietojen käytön ja säilytyksen kesto

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin se asiakassuhteen kannalta on tarpeellista. Asiakastietoja säilytetään kirjanpitolain vaatiman ajan, kuitenkin enintään kymmenen vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

Yhteydenottojen ja tarjouspyyntöjen tietoja säilytetään enintään yhden vuoden
ajan, mikäli asiakassuhdetta ei ole muodostunut.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Yrityksessämme vain rekisterinpitäjä pääsee käsittelemään henkilötietoja. Jos jossain tilanteessa ulkoistamme henkilötietojen osittaisen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kurikassa 25.5.2018

Marianne Hongisto

Loruloimi Ky